Veb saytlarin hazirlanmasi, saytlarin yigilmasi (+994) 77 767 76 73 Jafar Jabbarli 44, Caspian Plaza, AZE1068
5 stars - "Veb saytlarin hazirlanmasi" Profesional veb saytlarin hazirlanmasi.

Heca və Səslərin Markalaşmada Rolu


Heca və Səslərin Markalaşmada Rolu

Lexicon Branding tərəfindən aparılan araşdırmalara görə marka adlarındakı heca və səslərin markaya təsiri olduqca yüksəkdir. Tədqiqata görə, hər səsin insan beynində emosional mənası var.

Etibarlı: Tədqiqatda araşdırılan "Strawberry" markasını hecalara böldükdə "straw" yavaş, "berry" isə güclü tələffüz edilir. Nəticələrə görə insanlar "B" hərfini etibarlı hesab edirlər. Bütün hecalar birləşdikdə markanı daha güclü göstərir.

Aktiv: "Tyko"da olduğu kimi, T və K səslərinin birləşməsi insanlarda fəallıq və şiddət doğurur. Onların uzun hecalarla birləşməsi adda vurğulu bir səsin yaranmasına səbəb olur.

Uniforma: "Enron"da olduğu kimi, hər iki hecanın da samitlə bitməsi, adın rahat eşidilməsinə və daha az boşluğun yer almasına səbəb olur. Hər iki hecanın sonunda "N" hərfinin təkrarlanması daha dolğun bir hiss yaradır.

P, Z və K Hərflərinin Cəsarəti: "Prozac" dünyada tanınan bir dərman firmasıdır. Burada P, Z və C (K) hərflərinin səslənməsi vuruculuğu, cəsurluğu və aktivliyi ortaya çıxarır.

Asan Başa Düşülən: "Zolzoft" markasında "zo" hecası yunan dilində "həyat" mənasını verir. Marka Z və ya FT ilə bitsə də, markanın dərhal insanlar tərəfindən qəbul edilməsinə səbəb olur.

Bir sözlə, bir hərfin də mənası olmalı ki, sizin seçdiyiniz ad markaya çevrilsin.